panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

planeta_ziemia

11. 1 Kto odpowiada za ziemski eksperyment genetyczny? – część I – cykl – Tajemnice boskich igrzysk.

| 0 comments

 

Wszystkie odcinki z cyklu – Tajemnice boskich igrzysk.

 

O to, kto stworzył człowieka jest ustawiczna awantura. Istnieją trzy teorie, kto dokonał eksperymentu i wyprodukował ludzi. Pierwsza mniej więcej pokrywa się z opisem dnia stworzenia w raju i twierdzi, że człowieka stworzył b/Bóg i w symboliczny sposób zostało to nam przekazane w b/Biblii. Druga teoria mówi, że jesteśmy dziećmi ewolucji i powstaliśmy w drodze procesów zachodzących na Ziemi. Trzecia teoria dotyczy przybycia gości z kosmosu i w drodze manipulacji genetycznej powstał człowiek. Pewnie jest jeszcze więcej, ale te wydają się najbardziej popularne.

Ci, co wierzą w b/Boską interwencję są wyśmiewani, że nie znają osiągnięć współczesnej nauki i wierzą w bajeczki, jakie opowiedziano im w k/Kościele. Doszukuje się nieścisłości w symbolice pism kościelnych np. w k/Księdze r/Rodzaju i opowiada się naukową prawdę objawioną przez guru nauki. Trochę to śmieszne, bo w jednej i drugiej teorii sporo dziur, i nie wszystko trzyma się kupy.

W religiach widzimy wieczne tłumaczenie się symboliką i boską doskonałością, której człowiek zrozumieć nie potrafi. Trzeba, więc zaufać b/Bogu i przyjąć to, co zostało nam przekazane, w końcu o/On jest doskonały, więc dobrze wiedział, co robi. Wiary przecież nie trzeba rozumieć, ani udowadniać, bo wtedy zamieniłaby się w naukę i nie byłaby wiarą tylko wiedzą.

 

 

słońce1

 

Wtedy wchodzą w dyskusję ci, co lepiej wiedzą i tłumaczą jak to wygląda w ich wierze. Najczęściej najpierw pojawiły się cząstki proste, a z nich powstały bardziej złożone i tak powstały podstawowe formy życia. Później doszło do procesów mutacyjnych i dzięki procesom doboru naturalnego wykształciły się zwierzęta i powstał człowiek. Na pytanie skąd się wzięła pierwsza cząsteczka, ani jak z chaosu powstał porządek, ani dlaczego brakuje pewnych ogniw pośrednich w ewolucji, niestety nie potrafią odpowiedzieć. Tłumaczą to brakiem wiedzy i wiarą, że dalszy rozwój nauki to wyjaśni.

 

wielka ewolucja

Jakie te dwie teorie są do siebie podobne, normalnie zaskakują są swoimi odpowiedziami, tylko się jakoś tak zaczynają na odwrót. Religijna wie skąd się wzięła pierwsza cząsteczka – stworzył ją b/Bóg, który istniał od zawsze. Nauka nie potrafi wyjaśnić, skąd pojawiła się materia w punkcie Planka, ale zapewnia, że wie co się dalej podziało. Obie teorie zgadzają się, że na początku był chaos. Siła organizacyjna u jednych b/Bóg, u drugich ewolucja, oni po prostu twierdzą, że samoorganizująca się materia wykształciła super złożone konstrukcje. Doskonały b/Bóg i doskonała ewolucja?

 

ocean1

Nie! Pierwsi twierdzą, że tylko b/Bóg jest doskonały i stworzył człowieka od pierwszego strzała. Tak? To czemu w momencie wygnania z raju, człowiek nagle stał się śmiertelny? Gdy pomijam kwestię s/Szatana to mam wrażenie, że dokonała się wtedy pierwsza mutacja człowieka. Później potop i inne sprawy można podciągnąć pod czyszczenie genotypu. No i kwestia olbrzymów, skąd się wzięli w b/Biblii skoro b/Bóg ich nie stworzył?

Ewolucjoniści już zacierają rączki? No to niech przestaną to nie jest wcale logiczne wytłumaczenie pochodzenia i historii życia na Ziemi. Wasza teoria jest mocno rozpowszechniona, więc większość ludzi przestałą już ją spostrzegać za teorię tylko za fakt.  Przypominam, że teoria ewolucji nie jest naukowym faktem. Faktami są tylko skamieliny, kości, szkielety i inne zabytki archeologiczne.

Większość znalezisk archeologicznych i nowych odkryć naukowych dowodzi słuszności obu teorii.  Może rzucę jakieś przykłady na wszelki wypadek jakby, ktoś  z fanatyków religijnych lub ewolucyjnych chciał dać mi po łbie za to stwierdzenie. Na początek sprawa olbrzyma wykopanego w County Antrim w Irlandii. Pamiętacie wielkoluda, który posiadał 6 palców na prawej stopie, wystawiano go w Dublinie i Manchesterze (poniżej jego fotka z magazynu „ British Stand”, 1895).

Wg teorii ewolucji jest to cecha charakterystyczna  dla olbrzymów, a w b/Biblii mamy wzmiankę: „I jeszcze jedna odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy. Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szmei, brata Dawida.” (2 Księga Samuela 21:20).

 

olbrzym z Irlandii

 

Kwestia światła i ciemności w świetle nauki to co napisali w b/Biblii o stworzeniu światła i ciemności, z punktu widzenia chronologii wydaje się bzdurą, ale czy nie może wynikać to ze stereotypu i uproszczenia?  Dzięki osiągnięciom naukowym wiemy, że głównym składnikiem struktury atomu jest światło. Czy nie jest to stereotypem, że światło rozumiemy tylko jako to widzialne, które możemy dostrzec okiem. Przecież światło wykracza poza zakres percepcji wzrokowej, a my często zapominamy o falach zawartych w widmie elektromagnetycznym. Jak b/Bóg był doskonały to chyba mógł wiedzieć o promieniach gama?

 

dna1

 

Wraz z rozwojem nauki pojawiły się próby zadowolenia, albo rozwścieczenia zwolenników obydwóch teorii. Ktoś wpadł na pomysł, że skoro nauka zaczęła się bawić genetyką i skoro coraz więcej słychać o obcych, to może kiedyś też u/Ufo przybyło na ziemię, miało tak rozwiniętą technikę jak my obecnie lub lepiej skoro mają możliwość podróży międzygwiezdnych. Wymyślono trzecią teorię przybyli b/Bogowie z nieba i wyprodukowali człowieka.

Niebo pasuje do religii i tej chrześcijańskiej, i tych znanych z mitologii antycznych. Zaczęto grzebać w różnych przekazach religijnych i przeglądać te wierzenia pod kątem dowodów przybycia obcych cywilizacji na Ziemię i sporo ich znaleziono. Zrobiła się jeszcze większa awantura, bo to nie pasuje ani wyznawcom religii, ani nauki. Wszyscy dostają nerwowej czkawki, bo… Jak to b/Bóg osobiście nie stworzył człowieka tylko jacyś kosmici? To jak wierzyć, że przybędzie osobiście na s/Sąd o/Ostateczny? No jak to to ewolucja nie była potrzebna, a u/Ufo przyleciało i namieszało?

Trudno się bronić i jednym i drugim, bo u chrześcijan okaże się, że b/Boga z u/Ufo pomylili , o czym już pisałam w poprzednich odcinkach (część 4 cyklu Bogowie nie z tej planety) Ewolucjoniści drżą, bo ewolucja jest procesem bardzo wolnym, potrzeba milionów lat zaś w przypadku człowieka współczesnego mówi się o tysiącleciach, nim osiągnął on tak zaawansowany poziom intelektualny. Interwencja u/Ufo wyjaśnia przyśpieszenie i definitywnie kończy konieczność poszukiwań „brakujących ogniw ewolucji”. O powstałym w ten sposób bigosie, czyli jak wierzenia Sumerów kładą na łopatki religię chrześcijańską i teorię ewolucji w następnym odcinku.

 

usa-atak-ufo2

 

 

 

 

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*