panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

Ekg

29. Codziennie zabijani na raty. – cykl – Prawdy Zdumiewające

| 1 Comment

 

Wszystkie odcinki z cyklu – Prawdy Zdumiewające.

 

W pogoni za wygodą i oszczędnościami czasowymi, systematycznie wszyscy dobrowolnie zabijamy siebie przez telefon. Szwedzka onkolog Leif Salford twierdzi , że uczestniczymy w „największym eksperymencie biologicznym jaki przeprowadzono kiedykolwiek „.

Nie wszyscy mają świadomość, że prawie każdy z nas ciągle nosi przy sobie i kilka razy przykłada sobie broń do głowy – nadajniki wysokiej mocy w postaci telefonów komórkowych. Gdzie twoja komórka? Na biurku, w torbie, w kieszeni marynarki tuż przy sercu, a może trzymasz ją przy uchu?

Telefony komórkowe generują pola elektromagnetyczne (EMF) i emitują promieniowanie elektromagnetyczne (EMR). Oczywiście różne urządzenia emitować różne poziomy pola elektromagnetycznego o różnych właściwościach. To promieniowanie ma wiele potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia, a szczególnie skutecznie przyczynia się do powstawania nowotworów i choroby Alzheimera.

Ludzie wydają się nie być tego świadomi, albo niedowierzać, pewnie dlatego, że sporo czasu musi upłynąć, czasem nawet kilka lat, aby choroba zdążyła się rozwinąć. Oby się nie okazało, że jest już za późno dla miliardów ludzi. Na razie ciągle słychać, że to plotki, aby tak małe urządzenia wywoływały raka mózgu, ale w 2011 r. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła , że promieniowanie telefonów komórkowych rakotwórczy wpływ na ludzi .

Szkodliwośc promieni była wielokrotnie poruszana na arenie międzynarodowej np. Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency) w 2009 roku wezwała do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych, dokładnie to samo zrobił Parlament Europejski w rezolucji z roku 2011. Z wcześniejszych lat: raport międzynarodowej grupy badawczej BioInitiative (2007 r.) udokumentował wielką ilość zagrożeń dla zdrowia oraz wzrost ryzyka wystąpienia objawów, bazując na wynikach ok. 1500 badań naukowych.

Nic się nie zmieniło, a opinie na ten temat są wciąż podzielone. Wielu naukowców, widząc niebezpieczeństwo dla zdrowia zaleca ograniczenie czasu rozmów przez komórki. Inni nawołują, aby poczekać na ostateczne potwierdzenie badań przed podjęciem jakichkolwiek działań. Są oni szczególnie mocno popierani przez biznes, który patrzy przez pryzmat zagrożenia dla zysków i namawia do kontynuowania zakupu i używania coraz więcej połączonych urządzeń elektronicznych .

A przedstawiciele władz? Popierają przemysł i liczą na płynące z niego pieniążki, chociażby w postaci podatków. Obecnie przy tak szerokim zastosowaniu wielu technologii generujących EMF na całym świecie, nie może być inaczej. EMF mimo, że kojarzy nam się z telefonami komórkowymi i mikrofalówkami, ma wiele innych źródeł np. prawie cała sieć energetyczna jest już siecią EMF generacji, więc na co dzień mamy okazję w pełni zanurzyć się w falach promieniowania elektromagnetycznego.

Generalnie przyjmuje się , że powinno być ograniczenie narażenia ludności na EMF, stąd wyznaczone poziomy uważane za bezpieczne przez agencje regulacyjne . Jednak przemysł forsuje swoje zdanie najczęściej podsuwając wypchane koperty i poprzez artykuły sponsorowane w codziennej prasie. Promieniowanie przecież to trzeci, obok przewodnictwa i konwekcji (unoszenia) wygodny sposób przenoszenia energii, więc nikt z tego nie będzie chciał tak łatwo zrezygnować.

Coraz więcej ludzi ostrzega przed zgubnym promieniowaniem np. Dr Blank (w książce „Overpowered: The dangerous of Electromagnetic Radiation EMF, and what you can do about it) uczy, jak możemy podjąć kroki w naszym codziennym życiu w celu zmniejszenia ekspozycji .  Przy tym czyta się to jak ekologiczny thriller, a fragmenty dotyczące energii elektrycznej, przyrody, czy „biznesu naukowego” w szczegółach ukazują ciemną stronę nowoczesnej technologii.

A co Ty robisz, aby uchronić się przed wszechobecnym promieniowaniem?

Zobacz na filmie poniżej dowody jakie mogą być skutki używania telefonów komórkowych,  to może wywołać raka!

 

 

Dla zainteresowanych konsekwencjami dla zdrowia cytuje fragment apelu lekarzy z okazji 10-lecia ‘Petycji Freiburgskiej’, dotyczący zagrożeń dla zdrowia związanych z technologiami bezprzewodowymi.

 

„Dzisiaj – dziesięć lat później – my, lekarze ponownie odnosimy się do międzynarodowej społeczności. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Pomimo wielu ostrzeżeń, coraz więcej i więcej technologii bezprzewodowych wkracza i zadamawia się w naszym życiu: telefonia komórkowa, TETRA, LTE, telefony bezprzewodowe, WiFi, elektroniczne nianie, mierniki bezprzewodowe, cyfrowe radio i telewizja i wiele innych. Wszystkie te technologie przeładowują biofizyczne trakty komunikacyjne komórek naszych organizmów, coraz bardziej zagęszczonymi polami elektromagnetycznymi.

Życie ludzi, zwierząt oraz roślin jest regulowane przez naturalnie występujące pola i sygnały elektromagnetyczne (EMF). Sztuczne pola, generowane przez urządzenia techniczne, mogą znacząco wpływać na biologiczne procesy komunikacji międzykomórkowej oraz na procesy metaboliczne. Początkowo mechanizmy samoregulujące organizmu będą kompensować zaburzenia równowagi. Jednakdługotrwały wpływ stresu wynikającego z napromieniowania EMF może doprowadzić do chronicznego braku energii i w rezultacie do choroby.

Konsekwencje zaburzenia podstawowych funkcji autoregulacji, wielokrotnie przedstawiane w badaniach naukowych, to m.in.: zbijanie się czerwonych krwinek w grupy, zwiększona przepuszczalność ochronnej bariery krew-mózg, zmiany aktywności mózgu, nieregularne zmiany pracy serca, zaburzone wydzielanie neurotransmiterów i hormonów (zwłaszcza zwiększanie się ilości hormonów stresu), niewydolność układu odpornościowego, uszkodzenia DNA, obniżona płodność. Tzw. stres oksydacyjny – główna przyczyna wielu chorób – został zidentyfikowany jako jeden z głównych objawów ekspozycji na EMF.

Jako lekarze obserwujemy obecnie zatrważający wzrost ilości przypadków zachorowań na choroby związane z zaburzeniami pracy mózgu; jak depresja, syndrom wypalenia, a także zaburzenia snu, napady lęku i paniki. Podobne, niebezpiecznie wysokie wskaźniki wzrostu zachorowań, wykazują statystyki prowadzone dla następujących chorób: udar (także u dzieci, a nawet płodów), choroby neurologiczne (demencja, epilepsja, guzy mózgu), bóle głowy, autyzm, zaburzenia procesów uczenia, problemy z koncentracją, zaburzenia zachowania, alergie, problemy ze skórą, ból, podatność na infekcje, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia metabolizmu, zaburzenia wielo-organowe oraz rak. Wymieniamy tylko te najważniejsze i najczęściej występujące choroby oraz zaburzenia.

Coraz częściej obserwujemy również przejrzystą zależność pomiędzy ilością i rozwojem opisanych powyżej symptomów, zaburzeń i chorób a początkiem ekspozycji na sztuczne pola elektromagnetyczne, np. w pobliżu nowo instalowanych wież telefonii komórkowej, bardzo częstym korzystaniem z telefonów komórkowych, lub wykorzystaniem telefonów bezprzewodowych typu DECT, przebywaniem w pobliżu ruterów WiFi lub innych urządzeń bezprzewodowych w domu, u sąsiada lub w pracy…”

 

Apel do podpisania w wersji elektronicznej: http://freiburger-appell-2012.info/en/appeal.php

Strona organizacji: http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

 

Udostępnij na:

One Comment

  1. Mądry artykuł, tak nawiasem mówiąc to nadajniki komórkowe dużej mocy a prawie wszystkie takie są, robią dużą krzywdę, to tak jak by włożyć sobie głowę do mikrofali :)

    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*