panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

Watykan

3.2 Poganie u spowiedzi? – część II ostatnia – cykl – Tajemnice boskich igrzysk.

| 0 comments

 

Wszystkie odcinki z cyklu – Tajemnice boskich igrzysk.

 

Tekst poniżej to kontynuacja : Poganie u spowiedzi – część I

 

Święto Zmarłych

Pogańskie święto Dziadów u Słowian i Bałtów, czy Halloween u Celtów? Chrześcijański Dzień Wszystkich Świętych jest dniem czczenia tylko męczenników, ale po dziś dzień to święto pozostało w zasadzie sposobem wspomnienia głównie zmarłych członków rodzin tzn. zachowało swoją pogańską postać.

Znicze to dawny zwyczaj palenia ognisk, które miały przywoływać zmarłych, ogrzewać ich dusze, ewentualnie wskazywać im drogę do krainy Nawii, w zaświaty? Przynoszenie miodu na groby spoczynku zostało zastąpione płatnymi mszami za zmarłych, wypominkami, które mają pomóc w dostaniu się do raju?

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie dopiero w roku 998 św. Odilon, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych.

W b/Bibli napisano “Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (…) zwracał się do umarłych” (Księga Powtórzonego Prawa 18:10)

Zaświaty w Starym Testamencie to Szeol, który jest ostatecznym kresem ludzkiego życia i trafia się tam bez względu na to czy się jest dobrym, czy złym. To tam się oczekuje na Sąd Ostateczny i decyzję o zakwaterowaniu w niebie, czyścu, czy piekle.

Kojarzy się z Rzeką Zapomnienia Styks, którą według mitologii greckiej przekraczali zmarli udający się do Hadesu, aby przepłynąć przez Styks musieli mieć jednego obola – opłatę dla przewoźnika Charona, prawda? Pozostałe cztery rzeki Hadesu to: Kokytos („Oskarżony”), Acheront („Lament”), Pyriflegeton („Palący jak ogień”), Lete („Zapomnienie”), jakby podobne do sądu i piekła ?

Czy rzeka zapomnienia także  nie kojarzy się z mitem o zejściu Inanny do Zaświatów, który stał się początkiem dla wiary w reinkarnację? Inanna aby przedostać się do Kur, musiała wpierw przepłynąć rzekę, za pomocą łodzi zarządzanej przez „człowieka w łodzi”, miała wrócić zmarłych po trzech dniach, prawda? Nie będę rozwijać tematu jak wróciła/zmartwychwstała, może warto poczytać w mitologi? Inanna? Persefona? Ciekawe co tam znajdziemy? Skrzydlate postacie? Umęczone ciało zawieszone na palu? Inanna zachowywała się jak Judasz? Kto przemienił się w węża?

Kekri Lambat czyli Święto Zmarłych  wg mitologii urgo-fińskiej. Było to radosne święto z winem, śpiewem i tańcem, podczas którego palono ogniska, gromadzono się tłumnie i bawiono. Oznaczało koniec sezonu wegetacyjnego i na koniec starego roku uroczyście „koronowano” baranka, który był składany w ofierze Duchowi Lasu, Panu Łowów i duchom przodków.

 

Święto Dziadów (wg Kerki Lambat)
Święto Zmarłych (Kerki Lambat)
Samhain święto zmarłych w Anglii
Samhain święto zmarłych w Anglii
Halloween
Halloween
Cmentarz
Cmentarz

 

IHS

Z języka greckiego IHΣΟΥΣ to Jezus.

In hoc signo (vinces) – w tym znaku zwycięstwo. Kto i nad czym zwyciężył? Jakoś nieodparcie kojarzy się z legendą – podobno napis ten wraz z krzyżem miał ujrzeć cesarz Konstantyn Wielki w czasie wizji przed bitwą z Maksencjuszem w 312 r. przy moście mulwijskim.

A może nie o to chodzi? A może to symbol bóstw egipskich w kulcie boga s/Słońca? A może Isis – Bogini Matka, Horus, jej syn oraz Set jako jeden z głównych bogów? Dziwne, ale Rzymianie również używali tych trzech liter razem.

 

IHS
IHS
IHS
IHS
Isis Horus Set
Isis Horus Set
Isis Horus Set
Isis Horus Set

 

Licheń

Dziwne, ze sanktuarium znajduje się właśnie w takim miejscu, które przypomina miejsce z rzymskiej legendy… Na wzgórzu nad jeziorem znajdowała się pogańska świątynia s/Szatana. Szatan w staropolskim to „Licho”. Proponuje poczytać  i sprawdzić czy to tylko plotka o głazach, posągu i kamieniach rytualnych odkrytych w 1969  i o Górze Trzech Krzyży (3 krzyżach postawionych w 1708r i historii miejscowości Trzygłowa)

 

Jakieś inne skojarzenia?

Światowid
Światowid
Watykan
Watykan plac św. Piotra
Igła Kleopatry w Londynie
Igła Kleopatry w Waszyngtonie

Iglica Kleopatry w Nowym Yorku

Igła Kleopatry w Nowym Yorku

 

Igła Kleopatry w Londynie

Igła Kleopatry w Londynie

 

Pogańskie tradycje w chrześcijaństwie – lektura uzupełniająca

Przykładowe opcje do wyboru:

1. Może poczytać o młodzieńcu Mitra, był odpowiednikiem Jezusa , posłannika Boga, który zstąpił do ludzi. Poszukać podobieństw pomiędzy mitraizmem a chrześcijaństwem np. wyznawcy wierzyli w Sąd ostateczny i zbawienie, jednak nieśmiertelne miała być nie tylko dusza, ale i ciało.

2. Może poczytać deklaracje Rodzimego Kościoła Polskiego -„każdy z ludów na ziemi wybierał sobie imię boga, którym nazywał go w swojej mowie. Także każdemu człowiekowi wolno wybrać imię boga, aby go czcić pod tym imieniem. Ja, mając do wyboru różne imiona (Allah, Zeus, Jahwe, Jehowa i inne chwalebne imiona boże) wybieram sobie jego imię Świętowit, bo tak nazywali go nasi przodkowie, mówiący podobnie jak ja: po słowiańsku”.

3. Może poczytać o mitach kojarzących się z Matką Boską?  Zacznijmy od świętokradcy A. Mickiewicza  i inwokacji do „Pana Tadeusza”, w końcu skojarzył Matkę Boską Królową Polski z pogańską boginią matką. W  inwokacji mamy w  trzy obrazy maryjne – częstochowski, wileński i nowogródzki.  „Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę”. Matka Boska powiązana z opisem „pagórków leśnych”, „łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych” i „pól malowanych zbożem rozmaitem”-  bogini ziemi, płodności, życia i śmierci?

4.  Może zgłębić dlaczego K+M+B i czy to na pewno inicjały trzech króli?
Zwyczaj pisania na drzwiach K M B, czyli imion trzech króli: Kacper, Melchior i Baltazar. W czasach pogańskich nad drzwiami umieszczano symbole ochronne, czyżby KMB odpowiadało runom gebo, ehwaz i berkanan, czyli symbolom  ochronnym?

5. Może  prześledzić symbole wody i ognia? W  pogaństwie to symbole jedności pierwiastków męskiego i żeńskiego. A w kościele nie „święci się” wody oraz ogień pod postacią węgla? A „swięcenie” wody dawniej nie dotyczyło wodnych duchów i demonów które czczono i których się obawiano np. słowiańskie utopce. Czy na pewno jest to nawiązanie do symbolicznego chrztu Jezusa w Jordanie? A święto celtyckie symbolizujące  oczyszczenie (woda i ogień). U Celtów było ono poświęcone bogini wiosny, poezji, lecznictwa i rzemiosła Brigid, tylko czemu tak bardzo się kojarzy z świętem Matki Bożej Gromnicznej?

6. Może zgłębić tajemnicę różańca? Czy różaniec nie wywodzi się z Indii i czy służył  do utrzymywania rytmu mechanicznego odmawiania mantr? Może jednak został przejęty przez krzyżowców w czasie krucjat i tak trafił do Europy?

7. A może przeczytać jeszcze raz b/Biblię?

 

PS.

Najciekawsze jest, że teoria, iż chrześcijanie wzorowali się na poganach pochodzi z XII wieku, więc dlatego większość ludzi, którym nie podobają się zarzuty  o pogańskich elementach w religii, krzyczy: to zabobon, ale mimo to wciąż powraca ten wątek i coraz więcej osób zastanawia się. Czy chrześcijanie zbyt dużo sobie pożyczyli od innych religii? Czy to na pewno tylko zbiegi okoliczności? Różne teorie starają się wyjaśnić genezę świąt, ale najpopularniejsza jest tzw. konkurencyjności – nowa religia chrześcijańska starała się odciągnąć swych wiernych od innych świąt i zaoferowała konkurencyjne obchody.

 

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*