panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

Watykan W

3.1 Poganie u spowiedzi? – część I – cykl – Tajemnice boskich igrzysk.

| 2 Comments

 

Wszystkie odcinki z cyklu – Tajemnice boskich igrzysk.

 

Pogańskie tradycje w chrześcijaństwie

Wielu przeciwników k/Kościoła twierdzi, że chrześcijaństwo  ma swoje korzenie w poganiźmie. Nie bardzo wiem, dlaczego oni tak się cieszą, ani dlaczego niektórzy chrześcijanie tak się burzą na to stwierdzenie. To chyba normalne, że korzysta się z dorobku poprzednich pokoleń,  nic nie rozwija się przecież w próżni.

Pogańskie rytuały, chociaż  niektórym wydają dalekie, a wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, nadal funkcjonują w tradycji i kulturze, która tylko na pierwszy rzut oka przesiąknięta jest symbolami chrześcijańskimi. U podłoża prawie każdego święta katolickiego leżą tradycje i obrządki pogańskie.

Czasami zadajmy sobie jednak pytanie, czy chrześcijanizm opiera się na pogańskich zwyczajach, albo zasymilował pogańską tradycję? Symbolika wydaje się pożyczona od religii pogańskich, więc może jednak niektórzy powinni przyznać, że w IV wieku religia chrześcijańska przejęła elementy pogańskie, wchłonęła elementy pogańskiej ikonografii, przekształciła dawne pogańskie rytuały? Spojrzyjmy na najczęściej nurtujące skojarzenia-zagadnienia.

  1. Krzyż
  2. Święto Bożego Narodzenia
  3. Dzień święty niedziela
  4. Wielkanoc
  5. Zielone Świątki
  6. Święto Zmarłych
  7. IHS
  8. Licheń
  9. Inne tradycje pogańskie: M+K+B, różaniec, bogini matka itp.

 

Krzyż

Istnieje podejrzenie, że krzyż jest symbolem solarnym i jest pożyczony od boga słońca i ognia.  Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kierowano rzymski kult solarny na Jezusa jako s/Słońce p/Prawdziwe. (sol verus -„słońce prawdziwe”, sol salutis -„słońce zbawienia”, sol iustitiae – „słońce sprawiedliwości”, lux mundi – „światłość świata”, a pierwsze promienie Słońca i ich źródło – lux aeterna -„światłość wieczną/wiekuistą”.  A krzyż równoramienny jest astrologicznym znakiem pogańskim  i wyznacza drogę Ziemi względem Słońca, cztery strony świata oraz cztery pory roku w strefach poza zwrotnikowych.  Oto porównanie symbolu krzyża słonecznego i innych krzyży … do Placu Św. Piotra w Watykanie?

 

Krzyż egipski -Anch

Krzyż egipski -Anch

Krzyz papieski

Krzyż papieski

 

Krzyż jerololimski - symbol Ziemi Świętej

Krzyż jerololimski – symbol Ziemi Świętej

 

Krzyż celtycki

Krzyż celtycki

Krzyż słoneczny

Krzyż słoneczny

 

Krzyż w Watykanie?

Krzyż w Watykanie?

 

Święto Bożego Narodzenia

Dzień zimowego przesilenia – 25 grudnia, był kolejną niezwykle ważną datą dla pogan,  dzień stawał się dłuższy i następowało „odrodzanie się Słońca”. Rzymianie mieli swoje Saturnalia (ku czci Saturna), w północnej Europie, obchodzone było święto Jul , któremu towarzyszyło obdarowywanie się prezentami, przystrajanie drzewka i całowanie pod jemiołą. Słowianie zaś świętowali Szczodre Gody, odwiedzano się, obdarowywano prezentami, śpiewano i wesoło ucztowano.

Dziwne, ale ta data jest dniem narodzin całej gromady bogów z wielu regionów świata np. Kriszny, Horusa, Mitry, a właśnie od Mitry chrześcijaństwo przejęło  tę datę.

Sol Invictus („Słońce Niezwyciężone”) to bóstwo rzymskie, coś jak połączenie greckiego Apollina i irańskiego Mitry, było obchodzone 25 grudnia. Kult potwierdzają źródła historyczne z czasów cesarza Aureliana, Konstantyna Wielkiego i Juliana Apostaty. Kościół wprowadził Święta Bożego Narodzenia w IV w. na pamiątkę urodzin Jezusa. Jezus nie urodził się 24 ani 25 grudnia, nawet nie urodził się w Iw. n.e.

Najprawdopodobniej (niestety jest kilka opcji) Jezus Chrystus urodził się pomiędzy 8 r. p.n.e., a 4 lub 2 r. p.n.e., ale spory trwają dalej. Wspomnijmy tylko kilka szczegółów wg b/Biblii w Ewangelii Mateusza Jezus urodził się „w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda” (2:1) „Herod zmarł, kiedy Jezus jako dziecię wraz z rodziną przebywał w Egipcie”. Wg  Flawiusza Herod Wielki zmarł przed świętem Paschy poprzedzonym zaćmieniem Księżyca (między 12 marca i 11 kwietnia 4 p.n.e. wedle wyliczeń Keplera). To Jezus urodził się w 4 p.n.e.? W Rzymie po raz pierwszy obchodzono święto Bożego Narodzenia dopiero w roku 354 n.e., zaś na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego za dzień narodzin Jezusa uznawano 6 stycznia.

Oczywiście rzuca się w oczy pewna niezgodność – zimowe przesilenie przypada na dzień 21 grudnia, ale w starożytnym Rzymie przesilenie wypadało właśnie owego 25 grudnia, według kalendarza juliańskiego.W 1582 roku papież Grzegorz XIII poprawił ten błąd kalendarza, wprowadzając reformę (przesilenie zimowe znów wypadało około 21 grudnia)

Dziś Wigilii wciąż towarzyszy wiele zwyczajów i symboli pogańskich z pradawnych świąt Słowian (Szczodre Gody, Święto Zimowego Staniasłońca), jednak dawne obrzędy nabrały dziś innej symboliki. Sianko wkładane pod obrus kiedyś wróżyło urodzaje na przyszły rok, dziś jest nawiązaniem do żłobka i miejsca urodzenia Chrystusa. Puste nakrycie nie oczekuje jak dawniej na dusze zmarłych, a przysłowiowego zbłąkanego wędrowca, który może zapukać do naszych drzwi.

Terminem “Gody” określano czas od dzisiejszego Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli, wtedy spędzano czas na wzajemnych odwiedzinach i przyjmowaniu gości, obdarowywaniu się prezentami i śpiewaniu tradycyjnych, starych pieśni. Ważnym elementemSzczodrych Godów było rytualne obchodzenie domów z figurą symbolizującą nowonarodzone (w dzień przesilenia) Słońce nie kojarzy się z obchodzącymi domy kolędnikami? Tak czy owak Słowianie cieszyli się nadzieją zakończenia zimy i zwycięstwa Słońca, a chrześcijanie cieszą się z nadejścia Chrystusa.

Czy wszyscy już zapomnieli, że sianko umieszczane pod obrusem lub na stole pierwotnie było przeznaczone dla Sleipnira rumaka boga Odyna?

 

Słońce

Słońce

 

Bóg Słóńce u Majów

Bóg Słóńce u Majów

Egipski bóg s/Słońce - Ra

Egipski bóg s/Słońce – Ra

Babiloński b/Bóg Słońce Shamash

Babiloński b/Bóg Słońce Shamash

Hinduski b/Bóg Surya

Hinduski b/Bóg Surya

Monstrancja

Monstrancja

 

Niedziela – dzień święty

Biblia podaje, że b/Bóg odpoczął w siódmym dniu, po stworzeniu świata. Świętym dniem  w judaizmie jest to sobota (słowo sabat znaczy odpoczynek), a chrześcijanizm uznaje za siódmy dzień niedzielę. Do tego niedziela została wprowadzona została 7 marca 327 r. – Konstantyn Wielki wprowadził ją jako oficjalne święto Sol Invictus („Słońce Niezwyciężone”). Nawet jak się nie zna historii to nazwa jest zastanawiająca, niedziela to w większości języków dzień słońca np. Sunday, czy Sonnentag.

Dlaczego, więc świętujemy w niedzielę, a nie w sobotę? Podobno dlatego, że  tym dniu zmartwychwstał Chrystus i ukazał się swoim uczniom w niedzielę. Również w niedzielę miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. Było jeszcze więcej powodów, ale kto je wszystkie spamięta. Najczęściej pamięta się to z b/Biblii:

„Pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go” (I Mojż. 2,3).

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (…) Siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego” (II Mojż. 20,8.10).

„(Jezus)Wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi” (Łuk. 4,16), a uczniowie świętowali sabat po Jego śmierci: „Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania” (Łuk. 23,56).

Ja jeszcze pamiętam to „Świętujemy niedzielę zamiast sobotę, ponieważ Kościół Rzymskokatolicki na soborze w Laodycei (336 n.e.) przeniósł powagę dnia sobotniego na niedzielę” (Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, s. 50, Londyn 1934, Imprimatur Watykanu 25 I 1910)

 

Wielkanoc

Wielkanoc to święto Równonocy, Wielkiej Nocy, dzień Wiosennego Przesilenia, bogini Ostary (Eastry), Alban Elven, czasem zrównania nocy i dnia, wdzięczności Matki Natury za jej dary, a Anglosasi wciąż nazywają Wielką Noc „Easter”.

Chrześcijanie postarali się o oddzielenie święta zmartwychwstania od żydowskiej Paschy, aby się nie spotkały, dlatego chrześcijańska Wielkanoc jest ruchomym świętem (zależnym od faz księżyca). Pojawił się problem, bo daty Wielkiej Nocy i Święta Zmartwychwstania wypadają prawie w tym samym czasie i wszystkie pogańskie zwyczaje pozostały nienaruszone: jajka – symbol nowego życia, kurczak – nowego początku, zając/królik, sól i chleb – życia i oczyszczenia, pieczenie ciast, topienie Marzanny, śmigus-dyngus, itd. Cóż nie tylko nazwa jest pogańska „Wielka Noc”.

U Słowian Wielka Noc  to święto Jaryły (Jare święto). Było to święto Słowian poświęcone szczególnie Matce Ziemi. Obrzędy magiczne miały przynieść dostatek i powodzenie na rozpoczynający się wraz z wiosną rok i zarazem zapewnić dostatnie zbiory. Słowianie obchodzili Śmigus-dyngus w dzień po Święcie Jarym.

Zresztą jajko jako symbol życia  było znane już w czasach starożytnych np. w kulturze indoeuropejskiej.

 

Jaryła

Jaryła 

Święto_Plonow - Noc Kupały

Święto Plonow – Noc Kupały

 

Zielone Świątki

Kolejne święto pogańskie – oczekiwanie na nadejście lata, palenie ognisk, przystrajaniem domów w zielone gałązki, zaklinaniem wodnych demonów oraz śpiewem i tańcami. Zastąpiono je Świętem Zesłania Ducha Świętego, uznanym za początek Kościoła .

 

 

 3.2. Pognie u spowiedzi – część II (ostatnia)

 

 

Udostępnij na:

2 Comments

  1. Jak długo Polacy i inne narody będą wierzyć w izraelskich bożków? To już trwa zdecydowanie za długo!

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*