panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

ziemia

4.4 Bogowie nie z tej planety – część IV- Cykl – Tajemnice boskich igrzysk.

| 2 Comments

 

Wszystkie odcinki z cyklu – Tajemnice boskich igrzysk.

 

Amerykański archeolog i biblista, W.F. Albright, napisał: „Odkrycie za odkryciem potwierdziło dokładność niezliczonych szczegółów, przyczyniając się do rozpoznania wartości Biblii, jako rzetelnego źródła historycznego”. Sporo uczonych uznaje Biblię za wierne źródło historyczne. Są oni nazywani maksymalistami i uważają, że bez niej na Bliskim Wschodzie trudno dokonać jakiegoś odkrycia np. Y. Yadin, mówiąc o wykopaliskach w Hazor stwierdził: „Prowadziliśmy poszukiwania z Biblią w jednej ręce, a szpadlem w drugiej”. A odkrywczyni miast filistyńskich, prof. T. Dothan, stwierdziła: „Bez Biblii nawet nie wiedzielibyśmy, że Filistyni istnieli”.

Dlaczego ludzie usiłują się dopatrzeć Annunaki w Biblii? Najczęściej nie jest to oparte na podobnym stanowisku prezentowanym w akapicie powyżej, ale dlatego, że zdają sobie sprawę jak bardzo Biblia jest popularna. Generalnie Biblia wydaje się być niespójna i jakby niekompletna, podobnie z resztą jak nauka w kwestii powstania świata, czy wyjaśnienia wielkich zagadek.

Gdzie jesteśmy patrząc na naukę?

Oficjalna nauka nie potrafi jeszcze objaśnić posągów na Wyspie Wielkanocnej, czy jak  prymitywne ludy jak Majowie i Aztecy, którzy nie znali ani koła ani metalu, mogli wejść w posiadanie wiedzy astronomicznej i matematycznej, aby w ten sposób budować swoje miasta. Krótko mówiąc wykorzystywana jest niekompatybilność Biblii z dzisiejszymi czasami i niekompatybilność naszej nauki/zaawansowania technologii w stosunku do pamiątek z przeszłości jak np. Stonehenge, czy budowa piramid w Egipcie.

 

Gdzie jesteśmy przyglądając się Biblii?

Bible4 Biblia3

 

Z punktu widzenia wyznawców teorii, że to nie b/Bóg stworzył ludzi tylko przybysze z kosmosu b/Biblia zawiera kilka dowodów na potwierdzenie ich tezy. Najmocniejsze to opis: „b/Bożego rydwanu”, obiektu „kavod”, który osiadł na Synaju, i historie ludzi „zabranych do nieba”.

Czytając Stary Testament można się zastanawiać, czy Izraelici mogli spotkać u/Ufo i uznać je za b/Boga. Najczęściej pod tym kątem analizuje się wizję Ezechiela, „słupy” prowadzące Żydów po pustyni, obiekt „kavod”, który wylądował na Synaju, oraz wniebowstąpienia szczególnie „wzięcie” do nieba Henocha i Eliasza.

Zecharia Sitchin uważa, że „kavod” – tłumaczony zwykle jako „chwała Pana”, w językach semickich oznacza „ciężką rzecz” i w niej b/Bóg „wylądował” na Górze Synaj. „Góra była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła” (Pismo św.), do tego „Wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry” (Księga Wyjścia) Wyciąga wnioski, że Mojżesz i jego towarzysze widzieli wnętrze zaawansowanej maszyny, która przybyła z k/Kosmosu.

Powołuje się także na opis wędrówki Izraelitów, gdyż Księga Wyjścia wspomina, że „Pan” szedł z ludem: „Szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy”.

Domniemane relacje porwania przez u/Ufo ze Starego Testamentu to:

– patriarcha Henoch, który „żył w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg” – Księga Rodzaju.

– prorok Eliasz – przebywał w towarzystwie swego ucznia i : „Oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał. […] I już go więcej nie ujrzał”.

 

Elijah Eliasz1_ 

 

Nie będę się tu rozpisywać, zainteresowanych szczegółami odsyłam do lektur uzupełniających:

Paul Misraki „Les Extraterrestres” („Istoty pozaziemskie”),

Joseph Blumrich „The Spaceships of Ezekiel” („Statki kosmiczne Ezechiela”)

Zecharia Sitchin “The Earth Chronicles Expeditions” (“Kroniki ziemskich ekspedycji”)

E. von Däniken, “Chariots of the Gods” (“Rydwany Boga”)

Biblia Gdańska lub Biblia Tysiaclecia

 

Anunnaki-of-Niniru

 

Opis „chwały bożej” jest rzeczywiście zastanawiający…

Fragment Biblii Tysiąclecia, Początek Księgi Ezechiela:

4. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący „oraz blask dokoła niego”, a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, „ze środka ognia”.

5. Pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka.

6. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła.

7. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz czysto wygładzony.

8. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza „i skrzydła” owych czterech istot –

9. skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie – nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie.

10. Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła,

11. „oblicza ich” i skrzydła ich były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie.

12. Każda posuwała się prosto przed siebie; szły tam, dokąd duch je prowadził; idąc nie odwracały się.

13. W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice.

14. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem jak gdyby błyskawice.

15. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło.

16. Wygląd tych kół „i ich wykonanie” odznaczały się połyskiem tarsziszu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim.

17. Mogły chodzić w czterech kierunkach; gdy zaś szły, nie odwracały się idąc.

18. Obręcz ich była ogromna; przypatrywałem się im i oto: obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło.

19. A gdy te istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi, gdy zaś istoty podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła.

20. Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła; równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach.

21. Gdy się poruszały [te istoty], ruszały się i koła, a gdy przestawały, również i koła się zatrzymywały: gdy one podnosiły się z ziemi, koła podnosiły się również, ponieważ duch życia znajdował się w kołach.

22. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, ku górze.

23. Pod sklepieniem skrzydła ich były wzniesione, jedno obok drugiego; każde miało ich po dwa, którymi pokrywały swoje tułowie.

24. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone.

25. Nad sklepieniem które było nad ich głowami, rozlegał się głos; gdy stały, skrzydła miały opuszczone”.

26. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, o miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka.

27. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, ” który wyglądał jak ogień wokół niego „. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask.

28. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego.

 

ezechiel 4 ezechiel

 

 

No dobra, ale skąd się ci ufo-bogowie wzięli?

Mimo, że brak oficjalnego naukowego potwierdzenia o istnieniu planety X – zwanej Nibiru, nawet są powszechne kłótnie czy jest ona 10 –tą czy 12 planetą. Niektórzy astrologowie wyznaczyli jednak jej położenie…

Okazuje się, że znali ją też astrologowie starożytnego Babilonu i Sumeru.  Można o niej poczytać w sumeryjskich eposach, a pojawienie się planety X, czyli zbliżenie się jej orbity do Słońca zawsze powodowało wielkie kataklizmy na Ziemi.

 

NIbiru3_ Nibiru 5

 

No dobra, przybyli i co zrobili? Tutaj zaczyna się cyrk, bo mamy dwie wersje wydarzeń…

Wersja pierwsza, przybyli i nas stworzyli w laboratorium o nazwie Ogród Eden, w którym rozpoczęło się całe zasiewanie życia na ziemi. Tzn. bogowie wyprodukowali najpierw zwierzęta, a później ludzi na swój wzór i podobieństwo.

Wersja druga, na Ziemi pojawiły się co najmniej dwie partie ufo-boskie, któr miały ochotę przejąć we władanie planetę Ziemia i doszło do konfliktu. Jedna partia najeźdźców, która wylądowała pierwsza  na ziemi, rozpoczęła eksperymenty w sławnym laboratorium Eden, a druga postanowiła przejąć jej osiągnięcia czyli podporządkować sobie stworzonych ludzi.

 

Przyjrzyjmy się tym niesamowitym teoriom z bliska!

 

Wariant pierwszy.

Bóg nie był doskonały, ponieważ zadawał dziwne pytania ludziom: „gdzie jesteś Adamie?” Skąd wiesz, że jesteś nagi?”, „ Dlaczego zjadłeś owoc drzewa?”. Jak by był doskonały i wszechwiedzący to by wiedział…

Opis stworzenia ludzi, szczególnie Ewy, przypomina operację i bawienie się genetyką, a uśpienie Adama przypomina dzisiejsze stosowanie narkozy na stołach chirurgicznych…

Księga Rodzaju 2

7. wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

8. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.

19. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa.

20. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

21. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.

22. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,

23. mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.

 

Wariant drugi.

Modyfikacja dotyczy odczytania symbolu węża. Okazuje się, że jest awantura czy wąż był symbolem, czy stworzeniem żywym. Pytania: czy b/Bóg stworzył węża, to nie przewidział, że on skusi ludzi, czy chciał aby ich skusił? Jeżeli nie stworzył węża to skąd on się wziął, jak wszedł do Edenu i kto go stworzył? Po co pan b/Bóg orzekł, że będziesz się czołgał jak węże nie mają nóg?  Szatan był ufo – bogiem z przeciwnego / wrogiego plemienia obcych?

 

Eden2_300x250_scaled_cropp adam i ewa

 

 

 

Udostępnij na:

2 Comments

  1. Biblia to zbiór historyjek (opowiadań) które interpretujemy w sposób święty i łączymy z bogiem, bo nic innego nie ma aby tak zrobić, wiec tonący łapie się czegokolwiek, aby nie urosnąć, tak jak wyznawcy religi…

  2. Odczep się od Biblii, jak nie rozumiesz co to jest.
    Od wyznawców też się odczep, albo lepiej jako tonący złap się swojej brzytwy, a my wierzący pomodlimy się za ciebie do Boga z Biblii.
    Za ciebie Jagoda też, jestem na twojej stronie pierwszy raz i przeczytałam kilka fragmentów, nie wiem o co ci chodzi, trudno mi uwierzyć, że ty w Boga wierzysz, kilka rzeczy mi się tu spodobało, a kilka wręcz odstraszyło!

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*