panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

łańcuchy_niewolnictwo

1. W cieniu programu MK-ultra – cykl – Kontrola umysłu

| 0 comments

 

Wszystkie odcinki w cyklu – Kontrola umysłu.

 

MK-Ultra (MKULTRA) program szpiegowski rządu USA, nielegalny projekt badawczy CIA prowadzony przez Biuro Wywiadu Naukowego (Office of Scientific Intelligence) w celu programowania zachowań ludzkich tzw. behavioral engineering of humans. Nie powinno być zaskoczenia, że rząd potajemnie zbiera dane na temat swoich własnych ludzi, bez ich zgody przeprowadza na nich eksperymenty m.in dotyczące kontroli umysłu i czasem potajemnie ich zabija.

W ramach tego programu w latach 1953-64, Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) przeprowadziła eksperymenty dotyczące wpływu czynników biologicznych i chemicznych na amerykańskich obywatelach bez ich wiedzy. Wg CIA został definitywnie zakończony w roku w 1973r, cóż za rozbieżność dat, przedłużyli go, mimo, że miał się zakończyć w 64r! W 1976 i 1977 roku, Senat USA przeprowadził badania w sprawie projektu MK-ULTRA.

Projekt MKULTRA dostał się do wiadomości publicznej w 1975 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych, w związku z dochodzeniem komisji kościelnej i prowadzonym przez komisję prezydencką znaną jako Komisja Rockefellera. Według raportu projekt miał na celu „wypracowanie zdolności do tajnego stosowania materiałów biologicznych i chemicznych(…), aby przeprowadzić dogłębną znajomość teoretycznego potencjału przeciwnika, co pozwala nam bronić się przed wrogiem”

W ramach projektu MK-ULTRA dokonywano tajnych testów na ludziach przy pomocy środków halucynogennych, narkotyków i innych substancji chemicznych.

Stosowane metody:

  • Promocja środków odurzających m.in wpływ alkoholu i indukcja hipnotyczna, aby zwiększyć zdolność osoby do wytrzymania niedostatku, tortur i przymusu podczas przesłuchań i tzw. „prania mózgu”;
  • Produkowanie amnezji dla zdarzeń poprzedzających i podczas ich stosowania nacisku i przesłuchań, dla uzyskania efektów szoku i zamieszania przez dłuższy czas i wprowadzenia kryptoreklamy, ze powodowaniem zablokowania fizycznego (np. porażenie kończyn dolnych, natychmiastowej ostrej niedokrwistości)
  • Eksperymenty LSD

Senator Edward Kennedy w przemówieniu inauguracyjnym: „ Program to rozległe badania i eksperymenty, które prowadzono przez tajne testy narkotykowe na nieświadomych obywatelach, na wszystkich szczeblach społecznych, wysokich i niskich.” „Kilka z tych badań obejmowało podawanie LSD (…) często na losowo wybranych ludziach, którzy mieli zachorować na godziny lub dni, i zostać poddani hospitalizacji „.

Jak się okazuje agenci i naukowcy też byli pod wpływem narkotyków. Niektórzy znosili to całkiem dobrze, a niektórzy jak dr. Olson ponieśli tego konsekwencje, dr. Olson wkrótce po eksperymencie, zaczął przejawiać objawy paranoi i schizofrenii, a w każdym razie tak twierdzą oficjalne źródła. Oficer CIA (Lashbrook) podał takie przyczyny jego śmierci: 02:30 Sobota, 28 Listopad 1953, Lashbrooka obudził głośny huk „katastrofy szkła.”. Olson „rozbił okno i spadł z okna naszego pokoju na 10 piętrze”. Jak myślisz samobójstwo, czy morderstwo?

 

sandoz_1

 

Według raportu „Osiemdziesiąt sześć uniwersytetów i instytucji było zaangażowanych”, „185 naukowców pozarządowych”, „lekarze, toksykologowów i innych specjalistów o zwabiono do MK-ULTRA poprzez zapewnienie dotacji” „ 12 szpitali, które uczestniczyły w projekcie MK-ULTRA, przeprowadziły  testy na pacjentach z rakiem dlatego, że eksperymenty miały długotrwałe szkodliwe i śmiertelne skutki”

Prowadzono także eksperymenty w więzieniach, np. Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego Addiction Research Center w Centrum Rehabilitacji (Lexington więzienie dla skazanych uzależnionych od narkotyków), więźniowie, którzy zgłosili się na ochotnika do udziału w eksperymencie narkotyków halucynogennych mieli obiecane dawki jako „lek na ich uzależnienie.”

Poza tym w doświadczeniach wykorzystywano elektro-wstrząsy, gazowe spraye i aerozole, promieniowanie, urządzenia i materiały paramilitarne. Projekt MK-ULTRA składał się z 149 podprojektów, wszystkie one miały związek z badaniami nad modyfikacją ludzkich zachowań, podprojekty obejmowały testy z udziałem hipnozy, były w nich stosowane leki i środki chemiczne, narkotyki, badania snu (czytaj: deprywacja) i wpływ psychoterapii na zachowania. W 6 podprojektach badali wpływ na ludzkie tkanki „egzotycznych patogenów i możliwością włączenia ich do skutecznych systemów przenoszenia”.

Oczywiście większość materiałów CIA została zagubiona lub zniszczona, to co się uchowało miało zostać zniszczone w 1973 roku, na zlecenie ówczesnego dyrektora CIA Richard Helms, a jednak pewne dokumenty i tak znaleziono w 1977 roku. Mimo niekompletnej dokumentacji programu, możemy zrekonstruować wiele faktów. W 1977 roku, na wniosek FOIA odkryto 20.000 dokumentów dotyczących projektu MKULTRA, co doprowadziło do przesłuchań Senatu, ale wciąż pozostaje spora dokumentacja oficjalnie jeszcze nieodtajniona. CIA musi ochronić swoje tajemnice i „źródła wywiadowcze”.

Co ciekawe w 1951 roku, Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) otrzymała zapewnienie ze szwajcarskiej firmy na lek Sandoz Pharmaceuticals =  dostęp do100 milionów dawek LSD (źródło: Grittenger). Wiadomo, że USA zakupiło wyprodukowane przez Sandoz tylko około 40.000 dawek, kto kupił resztę? W Związku Radzieckim i na terenie USA wtedy woda była wzbogacona LSD! Prowadzono badania w celu znalezienia sposobów podważania zachowania i osobowości zwykłych ludzi i prace nad stworzeniem serum prawdy.

Większość doświadczeń miała jakiś laboratoryjny system egzystencji (przeprowadzono je zgodnie z jakąś metodą naukową) w przeciwieństwie do eksperymentów prowadzonych przez White i Feldmana na rozkaz Gottlieba, one na pewno nie miały znamion naukowych, za bardzo przypominały tortury, poza tym przekroczono granice dopuszczalności jak np. płacenie uczestnikom uzależnionym od heroiny za udział w badaniach działkami heroiny.

Tak czy owak hipnoza, narkotyki i psycho–chirurgia, często łączona ze sobą miały pozwolić na wytworzenie serum prawdy i pogłębić zdolność CIA do tworzenia agenta, który przetrwa tortury i będzie mieć świadomość, że tajne informacje nadane i odczytywane są w zmienionym stanie świadomości. Leki z którymi eksperymentowano to przede wszystkim LSD, Ketamina i Psylocybina.

 

sandoz_1

 

Powszechnie znaną techniką MK-Ultra było podłączenie podawania barbituranów IV do jednej ręki i jak to zaczęło powodować usypianie, stosowano amfetaminę do drugiej ręki, w celu przebudzenia i osiągnięcia efektu bełkotania, a wtedy zadawano pytania, aby uzyskać odpowiednie odpowiedzi – szlifowano w ten sposób techniki prowadzenia przesłuchań.

A podprojekt 54? Uzyskiwanie efektu pomieszania zmysłów i amnezji na zawołanie – podobno najlepsze narzędzie do prania mózgu, wystarczy tylko poddać działaniom odpowiednich fal dźwiękowych i efekt gotowy, nie pozostawiając żadnych fizycznych śladów, można zrobić swoje. Lobotomii czy śladów po wszczepieniu elektrod nie da się tak łatwo ukryć. To już elektro-wstrząsy konwulsyjne w połączeniu z LSD prościej zakamuflować!

Jeszcze kilka eksperymentów wykonanych w ramach MK-Ultra warto tu wspomnieć: Eksperyment Kanadyjski, indukcja hipnotyczna i projekt Midnight Climax. Eksperyment Kanadyjski? – szkocki psychiatra Donald Cameron podróżował do Kanady z Nowego Yorku i przeprowadzał eksperymenty na McGill University. Za podróż brał 69 tys. dolców i co robił? Tzw. „psychic driving”, tzn. aplikował leki paraliżujące i kazał w kółko wysłuchiwać złożonych wcześniej przesłuchań, wyobraź sobie tysiące razy odtwarzaną taśmę z Twoim głosem, a Ty nie możesz nic zrobić, nawet palcem ruszyć! A później elektrowstrząsy i LSD, wszystko, aby złamać psychicznie człowieka. Efekt ludzie z przejawami przemęczenia czy depresji wychodzili z częściową lub całkowitą amnezją i zanikiem mowy!

Indukcja hipnotyczna? W eksperymentach w ramach programu MK-Ultra programowano za pomocą narkotyków i sesji hipnotycznych: wywoływanie zespołów lękowych, lub podniesienie zdolności zapamiętywania skomplikowanych i niezrozumiałych dla tej osoby kompleksowych danych pisemnych.

Midnight Climax? – łapanka przypadkowych niczego niespodziewających się obywateli i poddanie ich dawkom LSD. Na początku aplikowali LSD ludziom podejrzanym o to, że są agentami, a do podawania narkotyku wykorzystano opłacone przez CIA prostytutki. Później LSD przeniesiono do barów i restauracji na plażach i skierowano do cywilów nie będących pod obserwacją CIA. Ta akcja miała największy zasięg w San Francisco i w Nowym Yorku.

Dzięki projektowi MK-Ultra CIA ma przetestowane następujące substancje:

– wywołujące nielogiczne myślenie i impulsywność,

– zwiększające wydajność i percepcje,

– zwiększające odurzający efekt alkoholu,

– wymuszające objawy chorobowe w odwracalny sposób przydatne do symulacji,

– powodujące czasowe lub trwałe uszkodzenia mózgu i utraty pamięci,

– ułatwiające wytrzymanie tortur i środków przymusu tzw. „prania mózgu”,

– blokery fizyczne np. paraliż nóg, niedokrwistość, lub zakłócenie wzroku lub słuchu

– substancje, wpływające na poziom ambicji i ogólną wydajność pracy

 

sandoz_1

 

Dziwne sprawy wydają się świadczyć o tym, że program nadal jest kontynuowany, jakby chociażby sprawa Stanley w 1987 roku, gdzie Trybunał orzekł, że ochotnik do eksperymentu broni chemicznej, faktycznie testowany z LSD, został wykluczony z możliwości wniesienia jakichkolwiek roszczeń.

Kilka lat temu w mediach było głośno o sprawie szwedzkich bliźniaczek, Sabina i Ursula Erikkson zadziwiły swoim zachowaniem wszystkich, rzucając się kilkakrotnie pod koła rozpędzonych samochodów na autostradzie M6 w Wielkiej Brytanii (2008r.) Siostry przeżyły potrącenia, miały siłę, aby wyrywać się policji i służbom ratunkowym, walczyć z nimi wręcz i wrzeszczeć na całe gardło o złodziejach narządów. Oficjalny film jest mocno ocenzurowany, a sprawa zagmatwana i śmiedząca. Co jest zastanawiające film kilkakrotnie urywa się w „najlepszych momentach”, coś jest wyraźnie nie tak, tylko co próbowano ukryć?

Dość ciekawy fragment z rozmową policjantów w wielu internetowych wersjach jest skrzetnie pomijany!

Narator: „Now the woman is safely restrained, PC Finlayson updates his senior officer.”

PC Finlayson: „This one, has gone over the bonnet of that car, she’s then got up, punched Tracey and gone over there.”

Inspector: „This one, – is she arrest note…”

PC Finlayson: „Well 136 and she is…”

Policjant: „Well she needs to be, but, but if nothing else being on the carriageway, and err, for her safety”

Podciągają pod artykuł 136? choroby psychiczne? sekcja 136 z Mental Health Act z 1983 roku? Siostry bliźniaczki były prawdopodobnie wplątane w różne sprawy, chociaż niekoniecznie w przemyt narkotyków i były pod „Obbo” (ścisłą obserwacją policyjną) przed incydentem M6, więc raczej nie chciały popełnić samobójstwa, tylko próbowały nawiać. Przed wypadkiem siostry były przesłuchiwane na policji (45 minut , plotki niosą, że donosiły o poważnych przestępstwach). Dlaczego, gdy bliżniaczka wyrywa się pod auto policjant krzyczy “No! NO, BITCH!” Suko do ofiary wypadku? Ups…

Po za tym one nie wyleciały na drogę dopóki nie zobaczyły policji, nikt nie próbuje popełnić samobójstwa na widok policji, tylko zabiera się do tego nim policja się pojawi! Oficer mówi: „Jesteśmy z policji. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.”, a Ursula odpowiada: „Nie poznaję cię. Wiem, że nie jesteś prawdziwy” i krzyczy o pomoc! Ocenzurowano walkę z policjantami, ocenzurowano plucie na nich, ocenzurowano pokaz sił bliźniaczek… Po wydarzeniach na M6 Sabina została zwolniona ze szpitala zaledwie po 5 godzinach, nie ma szans, aby w po takiej „próbie samobójczej” i chorobie psychicznej ktoś ją puścił!? Sprawa śmetrdząca, film oficjalny na pewno edytowany, co nie zmienia faktu, że Sabina i Ursula Eriksson pokazały, co potrafi czasem ludzkie ciało. Poniżej chyba najmniej ocenzurowana wersja tego filmu.

 

Sprawa do tej pory owiana wielką tajemnicą, o co chodzi z morderstwem? Skąd się wzięły nagle na tak ruchliwej trasie? Jak to możliwe, aby człowiek przeżył i w ogóle wstał po potrąceniu tirem pędzącym z tak zawrotną szybkością? Co z narkotykami? Co z handlem organami? Dlaczego mimo rzekomej, lub prawdziwej choroby psychicznej tak szybciutko je wypuszczono i pozwolono odjechać?

Mimo wszystko spiskowcy podciągający ten incydent pod amerykański  program MK-Kultura mogą mieć trochę racji, a przynajmniej kilka niezłych argumentów na to, że istnieje taka możliwość, że siostry padły jego ofiarą. Pytanie, czy wierzysz w zapewnienia CIA, że program został zakończony i czy skutki jego prowadzenia mogą mieć swoje następstwa do dziś?

Zakładając, że program zakończono tylko oficjalnie, a jednak gdzieś ktoś go potajemnie kontynuuje, pamiętając, że ofiary – osoby nim objęte doświadczyły izolacji, deprawacji sensorycznej, stałego poddawania hipnozie, ciągłego faszerowania LSD i innych technik wymuszających kontrolę ich zachowania, sporo elementów układanki pasuje do scenariusza wydarzeń zapisanych na taśmach BBC.

Ursula mieszkała w Ameryce, więc objęcie ją programem nie było żadnym problemem. W 2008r. wyjechała do Irlandii odwiedzić siostrę, co do jej związku z facetem, który rzekomo porwał jej dzieciaki się nie wypowiadam, bo jest tysiąc różnych wersji i wszystko cholernie śmierdzi, aby nikt do końca nie wiedział o co chodzi.

Skąd bliźniaczki się wzięły na następny dzień (17 maja) w Liverpool i dlaczego wylądowały na komisariacie też nie wiadomo, David McCann uważa, że ich obecność na komisariacie była spowodowana udziałem w przemycie narkotyków, ja w to nie wierzę. Ściemy z nieplanowaniem zmiany kierowcy autobusu do Londynu i podejrzeniem o bombę w torbie bliźniaczek też nie kupuje.

Rzucanie się pod samochody i ucieczka dla mnie wygląda jakby były w hipnotycznym transie „autodestrukcji”, na pewno nie jak próba samobójcza. Druga sprawa „nie rozpoznawanie”, wołanie o pomoc, ostrzeganie o kradzieży organów, i sam fakt przeżycia po takim uderzeniu! Jakiej siły potrzeba, aby tak rzucać próbując się wyrwać z łap policji? Jak to się stało, że odczuwanie bólu zostało zdezaktywowane do zera jak u tzw. „super-żołnierzy” ćwiczonych przez armię amerykańską i ZSRR?

Czy ktoś, kto umieszczony jest na oddziale intensywnej terapii, wychodzi ze szpitala po 5 godzinach? Jak możliwa jest tak diametralnie inna postawa do policji w szpitalu i zupełnie inne zachowanie? Pytanie, czy obłęd minął i chwilowo choroba psychiczna nie pokazuje swoich objawów, czy coś innego? Może przesadzam, ale w sumie to wygląda na objawy skutków sławetnego projektu Monarch (projekt przejęcia kontroli umysłu ofiary i tzw. przeprogramowania ludzi, wspierany i sponsorowany przez NWO) – dwie rzeczy na to wskazują: dysocjacyjne zaburzenie osobowości i zaloty, wygląda to jak „beta programowanie”

Samo zwolnienie  z więzienia, wygląda na ułatwianie jej ucieczki. Dziwne zachowanie Sabiny w nocy i ciągłe spoglądanie w okno? Zatrute papierosy? Wiadukt A50 i 40 stóp w dół – kolejny zaprogramowany wyczyn autodestrukcji? Ten sposób obrony za morderstwo? Wspólna psychoza? Odsiedziała do 2011 r wypuszczona nie wiadomo gdzie jest? Tzn. kto nie wie? Tylko my? Dlaczego David McCann współautor filmu, twierdzi, że przeszedł egzorcyzmy i jest uwolniony od wpływu demonów z autostrady? Czyżby wierzył, że demonstracja nadprzyrodzonych sił miała pochodzenie demoniczne? To wszystko jest za dobrze zamieszane i niespójne, aby dociec prawdy.

sandoz_1

O zakończeniu projektu MK- Ultra nikt do końca nie jest przekonany. Rok temu wypowiadała się na jego temat Roseanne Barr – znana aktorka z Hollywood, stwierdziła, że przemysł rozrywkowy jest zdominowany przez MK-Ultra. CIA wykorzystywała program do behawioralnych modyfikacji i manipulacji percepcji człowieka, a Roseanne sugeruje, że Hollywood to najczęściej wykorzystywane narzędzie w manipulacji ludzką świadomością, do modyfikacji zachowania i kontroli percepcji ludzi.

Telewizja i reklama masowa jest używana do kontroli umysłu, do kształtowania percepcji jednostki za pomocą systematycznego wyświetlania, kim każdy powinien „być”, jak i jak osiągnąć życiowy sukces.  Każdy powinien teraz zadać sobie pytanie, czy pragnienia jakie naprawdę ma są jego, czy zostały one zaprogramowane przez kogoś i kiedy, może od urodzenia?Okazuje się, że CIA ma cały dział poświęcony branży rozrywkowej – CIA’s Entertainment Industry Liaison Office, która współpracuje w charakterze ściśle doradczym z filmowcami jako źródłem wskazówek dla twórców i finansowania. CIA ma również projekt o nazwie Mockingbird (nazwa od rodzaju ptaka – drozd), który służy do infiltrowana mediów w celu masowych tzw. „kołysań opinii publicznej”.

Wygląda na to, że gwiazdy branży rozrywkowej są po prostu używane jako narzędzia do kontroli umysłu, a nas programuje się aby ich czcić, chwalić i naśladować. Przecież Hollywood ( i cały przemysł rozrywkowy) jest własnością akcjonariuszy tych samych korporacji i instytucji finansowych, które posiadają przemysł energii, zdrowia i żywności. Instytucje takie jak Fidelity Investments, grupy Vanguard i State Street Corporation są właścicielami Disney i innych korporacji, które rządzą Hollywood, ale także właścicielem Big Oil, Big Food i Big Pharma!

 

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*